Supply Chain Audit

Marge- en productiviteitsverbetering dankzij ketenintegratie

Vergrijzing. De opkomst van industrielanden als China, India en Brazilië. Verregaande ICT ontwikkelingen en toenemende energie- en milieuvraagstukken. Het zijn ontwikkelingen die elke ondernemer confronteren met strategische uitdagingen.

Het zijn de grote trends van dit decennium. Alleen de snelheid waarmee en de mate waarin deze ontwikkelingen plaatsvinden vormen nog een onzekere factor. En dus een risico, omdat organisaties hierdoor niet exact weten wanneer zij "bewapend" moeten zijn. Marges nemen af door felle concurrentie en eisen worden scherper. Klanten krijgen meer inkoopkracht en grotere, soms branchevreemde leveranciers treden toe tot de markt. Concurreren op prijs wordt o.a. door toetreding van "nieuwe" landen steeds moeilijker. Klanten zijn bovendien veelal op zoek naar kwaliteitsproducten en perfecte service.

Het is duidelijk dat we iedere dag - naast het leveren wat de klant vraagt - alert moeten zijn op wat er beter kan en moet. De beste organisaties gaan strategisch te werk en zijn constant op zoek naar hoe het beter kan. Als u het niet doet, dan doet een concurrent het wel!

Zit er verbeterpotentieel in de keten van leverancier tot klant?

In de praktijk blijkt dat significant verbeterpotentieel onbenut blijft indien niet naar de integrale keten van leverancier tot en met klant wordt gekeken. Supply chain management heeft maximale benutting van de hele keten tot doel. In de praktijk is er bijvoorbeeld vaak nog groot inkoopvoordeel te halen, kunnen tussenvoorraden drastisch worden verlaagd, is er veel minder werkkapitaal nodig en kan er met veel kortere levertijden worden gewerkt. Dit zijn slechts enkele van legio mogelijke verbeterpunten.

De Supply Chain Audit licht binnen twee dagen uw processen van leverancier tot klant door en geeft vervolgens haarscherp aan waar uw verbeterpotentieel ligt. De audit is geïnspireerd door aansprekende resultaten in de automobielindustrie (Odette), waar producenten en leveranciers reeds vele jaren actief aan samenwerking en verbeteringen in de keten werken.

In de Supply Chain audit focussen we ons op vijf pijlers:
1) strategie & organisatie
2) productielogistiek / planning
3) inkooplogistiek
4) klantlogistiek
5) productlogistiek

Wat levert de Supply Chain Audit op?

  • De uitkomsten van de supply chain audit geven u krachtige input om een strategische richting te bepalen, waarmee u beter kunt inspelen op de belangrijkste trends van dit decennium;
  • U krijgt een scherp en op feiten gebaseerd inzicht in uw processen, de stabiliteit ervan en de verbetermogelijkheden in de wijze van samenwerking met uw leveranciers en uw klanten;
  • Gewapend met die kennis, kunnen uw logistieke kosten (intern en extern) in de meeste gevallen binnen één jaar met zeker 10-15% worden teruggebracht.