Wat is Lean Six Sigma?

Verbeter processen - verhoog de prestaties

Lean Management wordt steeds vaker in één adem genoemd met Six Sigma: Lean Six Sigma. Deze methodes kunnen uitstekend samen toegepast worden.

Lean Management is de methode en filosofie bij uitstek om werkprocessen meetbaar en aantoonbaar te optimaliseren. Het creëert waarde, activeert het ‘denken vanuit de klant’ en schept de mogelijkheid om met de huidige middelen meer te kunnen doen.

Six Sigma maakt het onderscheid tussen onbelangrijke en belangrijke oorzaken van de knelpunten door middel van statistische technieken en kent een verbeteraanpak van waaruit oplossingen op een gestructureerde wijze geïmplementeerd kunnen worden.

Waartoe leidt Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma stelt de wensen en eisen van uw klant centraal. Daardoor leidt deze aanpak tot:

 • Kostenreductie
 • Doorlooptijdverkorting
 • Kwaliteitsverbetering
 • Verhoogde klanttevredenheid
 • Verhogde medewerker tevredenheid

Om deze resultaten te behalen wordt geïnvesteerd in - en gebruik gemaakt van - de kennis en kunde van uw eigen mensen. Implementatie van Lean Six Sigma helpt uw organisatie om de strategie om te zetten naar gerichte doelstellingen en resultaten.

wat is lean six sigma boom

 

Door de jaren heen hebben Lean en Six Sigma zich ontwikkeld van een procesoptimalisatie methodiek tot een filosofie waarbij ook begrippen als resultaatgericht aansturen, coaching van medewerkers tot een hoger functioneringsniveau, doelgericht werken, empowerment en continu verbeteren centraal staan.

Hoe werkt Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma haalt het beste uit beide methodes. Lean Management is gericht op het reduceren van het aantal processtappen waarbij Six Sigma de uitkomst van processen voorspelbaar maakt. De combinatie van deze methodes zorgt ervoor dat de kracht ligt op:

 1. Kwaliteitsverbetering
  Door de eigen werknemers op te leiden worden zij in staat gesteld om zelf procesverbetering te identificeren. Hierdoor draagt het niet alleen bij aan een directe verbetering, maar ook aan toekomstige verbeteringen;
 2. Doorlooptijdverkorting
  Bedrijven maken vaak gebruik van processen om bestaande problemen, zonder dat hierbij de bron van het probleem wordt aangepakt. Door middel van de DMAIC methode wordt de bron van het probleem bloot gelegd, zodat deze verholpen kunnen worden en processen efficiënter ingezet kunnen worden;
 3. Betere bedrijfsresultaten
  Doordat processen worden verbeterd, wordt ook het bedrijfsresultaat verbeterd. Lean Six Sigma stelt niet kwaliteit als doel op zich, maar is een middel om het echte doel te bereiken; verhogen van de klantwaarde waardoor het bedrijfsresultaat verbeterd wordt.

Hoe kan ik Lean Six Sigma gebruiken in mijn organisatie?

U kunt Lean Six Sigma op verschillende manieren inzetten. Wilt u een uitgebreide, gratis, introductie, dan raden wij u aan om deel te nemen aan de workshop ‘Wat is Lean Six Sigma’.

Wilt u uitgebreide uitleg over de mogelijkheden binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op!

Site Joomlafied by Buro Ben van Treur

Nieuwsbrief