FAQ ING

Veelgestelde vragen over het Lean Six Sigma trainingsprogramma
 
English Version

Inschrijven

Hoe schrijf ik mij voor de training in?

Met uitzondering van de onderstaande groepen dienen alle ING medewerkers zich in te schrijven via het ILC.

Medewerkers van ING Lease, ING Global kunnen zich direct inschrijven door contact op te nemen met UNC Plus Delta.

Zit ik uitsluitend met ING mensen in de training?

Ja, het betreft een speciale training voor medewerkers van ING.

Moet ik Lean, Agile/Scrum of Lean Six Sigma kiezen?

Dat is geheel afhankelijk van uw doelstelling. Lean blijft vooral bij brainstormen en onderbuikgevoel, terwijl Lean Six Sigma als bonus een aantal methodieken kent om data te analyseren. Lean gebruikt de PDCA methode, terwijl Lean Six Sigma DMAIC gebruikt. De Lean Six Sigma trainingen zijn inhoudelijk nagenoeg identiek aan de Lean trainingen, maar hebben daarbovenop een stuk statistiek dat wordt gebruikt om voorspellingen en analyses uit te voeren. In de Lean trainingen is meer tijd ingeruimd voor oefeningen, om processen te visualiseren, lijsten en schema’s te maken en te overleggen. Dit gebeurt ook bij de Lean Six Sigma trainingen, maar u krijgt er minder tijd voor.

Het is niet mogelijk om eerst Lean te doen en daarna te ‘upgraden’ naar Six Sigma door aanvullend statistiek in Six Sigma te volgen.

Agile trainingen focussen meer op iteratieve verbeteringen of productontwikkelingen, terwijl Lean en Lean Six Sigma meer focussen op verbeteringen van bestaande processen. Alle drie de trainingen zijn sterk gericht op het vergroten van klantwaarde door kleine veranderingen door te voeren.

Wat is er bij de prijs inbegrepen?

De totaalprijs is inclusief het trainingsmateriaal, locatiekosten en lunch. De prijs is exclusief eventuele kosten voor coaching, vervoer, overnachting en parkeren. U kunt, als medewerker bij ING, een BTW-vrije factuur ontvangen. Dit geeft u aan in het opmerkingenveld bij uw inschrijving.

Kan ik tegen het ING tarief deelnemen aan de open trainingen van UNC Plus Delta?

Nee, dit is niet mogelijk. Voor de open trainingen van UNC Plus Delta geldt het op de website aangegeven tarief. Voor de open trainingen geldt voor ING medewerkers geen gereduceerd tarief.

Wanneer ontvang ik informatie over de training?

Uiterlijk een week voor aanvang van de training ontvangt u aanvullende gegevens over de training zelf. In voorbereiding daarop zou u alvast een project kunnen zoeken en een Project Charter (met name de probleemdefinitie) kunnen aanmaken.

De installatie van Minitab op een ING laptop is alvast aan te bevelen als u een Lean Six Sigma opleiding doet. U hebt het vanaf de derde lesdag nodig in de Green Belt en Black Belt opleiding en vanaf de eerste dag in de Upgrade.

Waarom worden er op www.uncplusdelta.nl andere trainingsdata vermeld dan op het ILC?

Op het ILC staan de trainingsdata voor ING medewerkers. Alleen deze trainingsdata zijn voor u van toepassing.

De data zoals vermeld op de websites van UNC Plus Delta betreffen open trainingen, u kunt hier niet via het ILC voor inschrijven.

NB: handmatige aanpassingen van de trainingsdata op het ILC inschrijfformulier worden niet verwerkt. De data van het ILC zijn leidend.

Ik ben/word boventallig, kan ik deelnemen?

Wanneer u aan de vereisten vanuit de ING voldoet, kunt u deelnemen aan de training. De voorwaarden voor het doen van een project en het advies om daarbij een ING coach in te zetten zijn dan niet van toepassing, maar wel aan te raden.

Ik ben van ING Lease, hoe schrijf ik mij in?

Om u in te schrijven kunt u contact opnemen met UNC Plus Delta. U kunt zich niet inschrijven via het ILC.

Ik ben Management Trainee, hoe schrijf ik mij in?

Er wordt twee tot drie keer per jaar een speciaal voor Management Trainees bedoelde Green Belt Lean Six Sigma training georganiseerd. De training is zeer intensief en vergt ook ’s avonds wat inzet van u (huiswerk en leeswerk). Als u deel uitmaakt van het IITP, kunt u hieraan meedoen en u via het ILC inschrijven.

Ik ben van ING Global, hoe schrijf ik mij in?

Om u in te schrijven kunt u contact opnemen met UNC Plus Delta. U kunt zich niet inschrijven via het ILC.

Ik wil gebruik maken van mijn E-budget, hoe schrijf ik mij in?

Om u in te schrijven kunt u contact opnemen met UNC Plus Delta. U kunt zich niet inschrijven via het ILC. U dient de training zelf, vooraf te betalen. De factuur kunt u daarna declareren bij ING.

Beschikbaarheid

Hoeveel mensen kunnen er aan een training deelnemen?

Het maximale aantal deelnemers is 12. Het minimum aantal is 8. Bij te weinig deelnemers zal de training worden gecanceld.

Zijn er nog plaatsen beschikbaar op de training?

Indien een training op het ILC portaal verschijnt, kunt u ervan uitgaan dat er nog plaats is op deze training. Mocht na inschrijving blijken dat dit niet het geval is, dan ontvangt u daar tijdig bericht over.

Wanneer de training vol is, zal deze niet meer op het ILC portaal zichtbaar zijn. Het exacte aantal beschikbare plaatsen wordt niet in het ILC portaal getoond.

Kan ik intekenen op een reservelijst?

Ja. Wanneer een training volgeboekt is kunt u op een reservelijst geplaatst worden. Alleen als anderen hun inschrijving annuleren wordt er contact met u opgenomen. Het is verstandig om zelf ook een week voor aanvang van de eerste trainingsdag telefonisch contact op te nemen met UNC plus Delta.

Wijzigingen

Ik wil annuleren, kan dat?

Ja. Tot 2 weken voor aanvang is het mogelijk om kosteloos te annuleren. Bij annulering op een later tijdstip wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Ik kan een blok niet, kan ik schuiven?

Nee. In principe is niet dit mogelijk. De groepsdynamiek en rollenspelen zouden daaronder lijden. Bovendien is de kans groot dat de andere trainingen zelf al vol zitten en volgen we een vaste methodiek die tijdens de training aangehouden moet worden.

Vereisten en aanbevelingen voor de theoretische training

Ik wil een Orange Belt, Agile / Scrum Foundations of Lean Practitioner training doen. Wat zijn vanuit ING de vereisten om dat te mogen?

Voor de Lean Practitioner / Orange Belt training zijn geen bijzondere eisen. Heeft u een project dat u meteen kunt uitvoeren, dan is dat mooi meegenomen.

Ik wil een Green Belt of Black Belt training doen of de Upgrade. Wat zijn vanuit ING de vereisten om dat te mogen?

Dat hangt ervan af.

 • Bent u werkzaam in de Change Management hoek als (toekomstig) Black Belt of wilt u zich verder bekwamen als voltijds project manager dan gelden de onderstaande punten als verplichtingen.
 • Bent u elders binnen ING werkzaam dan zijn onderstaande punten geen verplichtingen maar sterke aanbevelingen.
 • 1. U doet parallel aan de training een DMAIC verbeterproject;

  2. U wordt gecoacht door een ervaren (Master) Black Belt.

  Bij boventalligheid gelden deze punten niet.

Ik wil een Master Black Belt training doen. Wat zijn vanuit ING de vereisten om dat te mogen?

Voor de Master Black Belt training wordt verwacht dat u tenminste 2 jaar actief bent als Lean Six Sigma of Lean Black Belt.

Ik wil een Upgrade van Green Belt naar Black Belt doen. Wat zijn de vereisten om dat te mogen?

U kunt alleen de Upgrade GBBB (Green Belt to Black Belt) doen als u beschikt over een Green Belt certificaat. Als u deze korter dan een jaar geleden heeft behaald of regelmatig Lean Six Sigma toepast in uw werk dan zult u waarschijnlijk zo mee kunnen doen. Is het langer geleden en heeft u er niet of nauwelijks mee gewerkt dan zult u mogelijk eerst nog wat kennis moeten ophalen. Dat kan door zelfstudie maar u kunt ook via UNC Plus Delta een bijspijkerdag aanvragen.

UNC Plus Delta kan een intaketest van u vragen. Slaagt u daarvoor dan wordt u toegelaten. Is dat niet het geval dan wordt u geadviseerd eerst (zelf of onder begeleiding) het gebrek aan kennis bij te spijkeren voordat u kunt deelnemen aan de training.

Ik heb een Lean Green Belt certificaat en wil nu de Upgrade Green Belt to Black Belt Lean Six Sigma doen. Kan dat?

Nee niet zomaar. U beschikt waarschijnlijk niet over voldoende statistische kennis en hebt waarschijnlijk onvoldoende mee gekregen van de verschillen in methodieken. U kunt het beste eerst contact opnemen met UNC Plus Delta, om de mogelijkheden te bespreken.

Als u de Lean certificaat lang geleden hebt gehaald is het waarschijnlijk verstandiger om eerst de Lean Six Sigma Green Belt te doen, meteen gevolgd door de Black Belt. Heeft u de Lean Green Belt korter dan een jaar geleden gehaald of heeft u veel in de praktijk met de methodiek gewerkt, dan zijn er mogelijkheden om u te laten bijspijkeren (in een twee of driedaagse sessie).

Waarom moet/mag ik een verbeterproject uitvoeren?

Het is belangrijk dat u tijdens de training werkt aan een verbeterproject in uw eigen werkomgeving zodat u de theorie direct in de praktijk kunt toepassen. Dit komt het leereffect ten goede. Bij de opzet van de training is hier ook van uitgegaan.

Moet ik de Project Charter vooraf aan de training invullen?

Ja, het verzoek is om deze Project Charter van tevoren in te vullen en te bespreken met uw sponsor en coach. Download daarvoor de Project Charter Sjabloon van ING. Gedurende de eerste trainingsdagen wordt er door de docent aandacht aan besteed. U kunt er indien nodig dan ook verder aan werken.

Waar moet een verbeterproject, dat ik parallel aan de training doe, aan voldoen?

Globaal gesproken gelden de volgende criteria:

 • Bestaand proces met een performance probleem
 • Verbeter/besparingspotentieel van € 25.000 (Green Belt) – €50.000 (Black Belt)
 • Onbekende oorzaak, onbekende oplossing
 • Relevantie of businessbelang
 • Proceseigenaar/sponsor uit de eigen organisatie

Het is in principe aan de deelnemers zelf om een geschikt project te vinden, bij voorkeur binnen hun eigen werkveld (waardoor het makkelijker te combineren is met het reguliere werk). Het verbeterproject dat parallel aan de training wordt uitgevoerd mag qua scope en potentieel lichter zijn dan een regulier Green Belt of Black Belt project voor de praktijkcertificering (zie dat onderdeel als relevant). Voor Green Belts is het toegestaan om gezamenlijk een wat zwaarder project uit te voeren (verbeterpotentieel meer dan € 50.000).

Moet ik huiswerk maken?

Ja, u dient uit te gaan van een uur huiswerk per trainingsdag. Aangezien de trainingsdagen vaak in blokken worden gegeven betekent dit ook dat u tussen beide dagen geacht wordt huiswerk te doen. Het huiswerk kan bestaan uit een specifieke opdracht, een registratie of meting, gegevens verzamelen, een vragenlijst invullen, voorbereiding op het examen of bijvoorbeeld leeswerk.

Theorie-examen

Kan ik oefenen voor het theorie-examen?

Ja, u krijgt de gelegenheid om een oefenexamen te doen.

Hoe gaat het theorie-examen?

De laatste dag van de Green- of Black Belttraining wordt een examen afgenomen. Dit is meestal direct na de lunch.

Het examen is een open boek examen, u kunt alle uitgedeelde en door u zelf gemaakte materialen erbij houden. Het raadplegen van internet is niet toegestaan.

Alle vragen zijn multiple choice. Voor het Green Belt examen (33 vragen) heeft u 60 minuten de tijd. U slaagt als ten minste 25 vragen goed zijn beantwoord. Voor het Black Belt examen (50 vragen) heeft u 90 minuten de tijd. U slaagt als ten minste 40 vragen goed zijn beantwoord.

Tijdens het examen heeft u geen Minitab nodig. Wel een rekenmachine (uw smartphone volstaat). Als het examen elektronisch wordt afgenomen zult u over een laptop moeten beschikken.

Als ik slaag voor het theorie-examen, krijg ik daar een certificaat van?

Slaagt u voor het Green Belt of Black Belt theorie-examen dan ontvangt u een certificaat. Deze is Cedeo-erkend. Bij de Orange Belt en Lean Practitioner training is geen examen, daar krijgt u alleen een bewijs van deelneming.

Wat als ik niet slaag voor het theorie-examen?

U krijgt (na overleg met de trainer of UNC Plus Delta) de mogelijkheid om een herexamen te doen op een andere datum. Slaagt u daarvoor opnieuw niet dan zijn de vervolgkosten (van een derde examen bijvoorbeeld) voor u privé.

Praktijkcertificering

Hoe vaak komt het praktijkcertificeringspanel bijeen?

Het panel komt 2 tot 3 keer per jaar bijeen. U dient zich ruim vooraf aan te melden.

Hoe is de procedure omtrent praktijkcertificering?

De praktijkcertificering en bijbehorende coaching vindt volledig plaats via ING, UNC Plus Delta is er niet meer bij betrokken (tenzij u via hen een coach betrekt). De weg naar praktijkcertificering bestaat uit 6 stappen:

1. U slaagt voor het Green Belt / Black Belt theorie-examen;

2. U voert en documenteert zelfstandig 1 (GB) of 2 (BB) projecten uit die uit de training telt niet mee, u dient ze zelfstandig uit te voeren;

3. U laten deze goedkeuren door uw de sponsor en uw coach;

4. U vraagt een timeslot aan bij certificeringspanel;

5. U stuurt een presentatie (max 12 sheets!) van uw project aan de coördinatoren;

6. U verdedigt uw project voor certificeringspanel.

Het certificeringspanel komt ongeveer drie keer per jaar bijeen. Het wordt voor alle kandidaten, ongeacht bedrijfsonderdeel waar u voor werkt, georganiseerd vanuit Domestic Bank. De sponsor en coach van uw project worden geacht door u uitgenodigd te zijn bij de mondelinge verdediging. Contacten verlopen via de coördinatoren: Wouter Albers of Aniek Berendsen.

Waaraan moet een praktijkproject voldoen om certificaat waardig te zijn?

Een succesvol afgerond project moet echt een showcase zijn en voldoet hierbij typisch aan de volgende voorwaarden:

1. Stretchtarget. Zeer ambitieuze doelstelling.

2. Klant centraal. Klantperspectief is op goede manier meegenomen.

3. Outside-in. Relevante inzichten over en ontwikkelingen in de markt zijn meegenomen.

4. Methodologisch kloppend. De LSS methodiek is op een goede manier toegepast.

5. Duurzame impact. Verbeteringen zijn gerealiseerd en geborgd in de organisatie.

Mag ik hetzelfde project gebruiken voor training als voor de praktijkcertificering?

Nee. Reden: voor de praktijkcertificering moet je het zelfstandig kunnen. In training krijg je hulp.

Waaraan moet de panelpresentatie voldoen?

De presentatiematerialen moeten een power-pointpresentatie zijn die niet meer dan 12 slides bevat. Let op: langere presentaties worden niet geaccepteerd, je slot vervalt dan. Verder gelden de volgende vereisten:

 • 1 slide met een overzicht van relevante trainingen, activiteiten en projecten
 • Maximaal 5 slides per project, 1 per DMAIC-fase
 • 1 slide met lessons learned

Hoe verloopt de mondelinge verdediging?

1. Er is een timeslot van 30 minuten voor u gereserveerd.

2. U krijgt 15 minuten om uzelf en de sponsors voor te stellen en het project te presenteren.

3. De panelleden stellen u ieder één vraag die u dient te kunnen beantwoorden.

4. U verlaat de zaal waarna het panel uw certificering bespreekt.

5. De voorzitter deelt u de uitkomst mede en reikt eventueel het praktijkcertificaat direct uit.

Waar wordt met name op gelet bij de verdediging?

Het presentatiemateriaal wordt beoordeelt op duidelijkheid, methodiek en resultaat. Tijdens de verdediging wordt gelet op uw presentatievaardigheden. Bij de beantwoording van de vragen dienen de antwoorden kort en bondig beantwoordt te worden en wordt beoordeelt of u de gemaakt keuzes goed kunt beargumenteren en of u o.a. vanuit klantperspectief en outside-in perspectief naar het eigen projecten kunt kijken.

Welke vragen kan ik verwachten, hoe kan ik mij voorbereiden op de verdediging?

Typische vragen die gesteld kunnen worden zijn bijvoorbeeld: Hoe is de doelstelling van het project bepaald? Hoe is de scope van het project bepaald? Vond je de scope bij aanvang goed? Zo nee, wat heb je gedaan om de scope te wijzigen? Wat heb je gedaan om te bepalen of er bij andere business units projecten zijn geweest om vergelijkbare processen te verbeteren? Hoe heb je het verbeterteam samengesteld? Heb je quick wins geïdentificeerd? Zo ja, wat heb je daarmee gedaan? Welke uitdagingen ben je tegengekomen met beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data? Hoe heb je de grondoorzaken vastgesteld? Hoe ben je tot het nieuwe proces gekomen? Hoe heb je het nieuwe proces gepilot? Hoe werd de verandering ontvangen? Welke rol heb je daarin gespeeld? Wie is de proceseigenaar van het nieuwe proces? Hoe heb je hem/haar voorbereid? Welke aandachtspunten heb je aan de proceseigenaar meegeven? Was er iemand verrast door de resultaten? Hoe is het nieuwe proces gedocumenteerd? Zijn de financiële resultaten geaccordeerd door finance? Wat had de meeste invloed op de doorlooptijd? Wat zou je anders doen als je het project opnieuw zou doen? Wat heb je geleerd dat je in toekomstige projecten kunt toepassen? Hoe heb je de klanten van het proces geïdentificeerd? Hoe heb je de klantwens in kaart gebracht? In hoeverre zijn de probleem en doelstelling aangescherpt gedurende het project? Hoe heb je de data verzameld en gevalideerd? Wat is het control plan (hoe heb je de resultaten geborgd)? Hoe ben je omgegaan met weerstand? Welke veranderkundige interventies heb je gedaan? Welke suggesties voor verdere verbetering in de toekomst zou je willen doen?

Wie zijn de panelleden?

Normaal gesproken zitten in het panel Annet van der Hoek, directeur Business Change, zij zit het panel voor. Een gast panellid, die vooral zal letten op de business impact. Carmen Driesen, Marie Silvie Verrier en Henk de Koning vervullen de rol van certificerende Managing Master Black-Belt en zijn verantwoordelijk voor het maken van een call t.a.v. de methodologie.

Is het praktijkcertificaat landelijk erkend?

Het betreft een ING praktijk certificaat. De Lean Six Sigma trainingen en certificaten van UNC Plus Delta zijn wel Cedeo-erkend.

Coaching

Wanneer is coaching van toepassing??

Wij adviseren deelnemers om tijdens de Green Belt of Black Belt training een project te doen. Het hebben van een coach daarbij is zeer nuttig gebleken:

 • voor de slaagkans van het project;
 • voor uw eigen leerrendement;
 • voor de ROI voor de organisatie.

Ik heb geen coach, en nu?

U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een coach.

Binnen ING zijn diverse (M)BB’s aanwezig die bereid kunnen worden gevonden om te coachen. Hou er echter rekening mee dat de afspraken over de beschikbaarheid van (M)BB’s voor coaching sterk verschillen per onderdeel.

Indien u op zoek bent naar een coach voor een project, dan is het de bedoeling om deze binnen uw eigen bedrijfsonderdeel te zoeken. Probeer daarom een coach te vinden via:

In plaats van Wouter Albers kunt u ook contact opnemen met Aniek Berendsen.

Kunt u via bovengenoemde personen geen coach vinden, dan kunt u contact opnemen met UNC Plus Delta en via hen een coach betrekken.

Overige vragen

Moet ik mijn eigen laptop gebruiken?

De meeste cursisten kiezen ervoor hun eigen laptop mee te nemen. Op standaard locaties van UNC Plus Delta zijn laptops beschikbaar (met Minitab geïnstalleerd). Op andere locaties is dat niet het geval en zult u uw eigen (ING of privé) laptop moeten gebruiken.

Wat is Minitab en hoe krijg ik hier toegang tot?

Als Green Belt of (Master) Black Belt werkt u tijdens de training en in uw verbeterproject met het statistisch software programma Minitab. Hiermee kunt u data analyseren en grondoorzaken opsporen. ING beschikt over een pool licenties voor Minitab die u zonder extra kosten kunt gebruiken.

Om een dergelijke licentie op uw ING Werk PC of Werk Laptop te krijgen dient uw leidinggevende u te koppelen aan rol CR10093 in Aveksa. De aanvraag hiervoor wordt dan binnen een week door Joost Leendertz verwerkt. Voor verdere vragen hierover neemt u contact met hem op.

Gebruikt u uw eigen laptop dan kunt u een trail versie (versie 17 of verder) van Minitab downloaden en gedurende 30 dagen gebruiken. Heeft u meerdere e-mail adressen dan kunt u de periode verlengen.

Voor de eerste twee trainingsdagen is Minitab nog niet nodig, daarna wel (ook voor huiswerk). Op het examen is toegang tot Minitab niet nodig.

Is er WIFI beschikbaar op de trainingslocaties?

Ja, dit is beschikbaar.

Waar vinden de opleidingen plaats? (locaties, parkeren, openbaar vervoer)

De trainingen vinden plaats op locaties in of rond Amsterdam. Dit zijn meestal conferentiecentra of hotels. Een enkele keer vindt de training plaats op ING kantoren. Op elke locatie is in principe voldoende parkeerruimte. Er wordt getracht van locaties gebruik te maken die bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Extra reistijd is echter niet uitgesloten. De locaties beschikken over WIFI.

In welke taal wordt de training gegeven?

De trainingen zijn toegankelijk voor alle ING medewerkers, ook diegenen met internationale achtergronden of die gestationeerd zijn in landen buiten Nederland. Daarom zal de training standaard in het Engels gegeven worden.

Indien alle deelnemers Nederlandstalig zijn, kan hier in overleg met de trainer vanaf worden geweken.

Ik lees hier steeds over LSS (Lean Six Sigma) maar ik ben met name in Lean geïnteresseerd. Geldt daarvoor hetzelfde?

Ja, tenzij specifiek anders gesteld of betrekking hebbend op statistiek en data analyse, kunt u hetgeen gesteld is omtrent Lean Six Sigma trainingen ook betrekken op de Lean trainingen.

Wie zijn binnen ING de contactpersonen voor zaken met betrekking tot deze trainingen?

Cached on Wed 20/09 4:56

© 2017  UNC Plus Delta. All rights reserved.