John Verver

Master Black Belt Lean Six Sigma, Projectmanager, Trainer
 

Vanuit mijn functie van Master Black Belt en ervaringsdeskundige met veel verbetertrajecten help ik onderwijsteams bij het maken en uitvoeren van plannen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren

Bij zo’n traject vind ik het belangrijk om goed te kijken naar de mensen. De samenstelling van verbeterwerkgroepen is cruciaal voor het slagen van een traject. Wordt iedereen goed vertegenwoordigd? Vullen de werkgroepleden elkaar goed aan en is er een succesvolle samenwerking mogelijk? Wat is daarvoor nodig? Voelt iedereen zich veilig? Hebben collega’s respect voor elkaar?

Als deze punten niet eerst goed besproken worden heeft het weinig zin om te gaan verbeteren in de processen. Ik werk graag met de teamrollen van Meredith Belbin. Deze methode voor teamontwikkeling past in een onderwijsomgeving en biedt een kapstok om met elkaar in gesprek te gaan over ieders kwaliteiten en uitdagingen. Het effect hiervan is dat het onderlinge begrip toeneemt.

Wat breng jij extra?

Mijn ervaring met dergelijke trajecten en de overtuiging dat het anders kan, mits we iedereen “op dezelfde pagina krijgen”. Ik hou teams een spiegel voor, ga bijvoorbeeld bij de start van een traject met mensen in gesprek over de kernwaarden die op hun eigen website staan en stel vragen over hoe zij dat zien. Dit is vaak een goed vertrekpunt om samen aan de slag te gaan.

Mensen meenemen in een verbetertraject is cruciaal.

Ik maak een verbinding met hetgeen er vaak al is en de gewenste uitvoering daarvan. Laat mensen hiermee ervaren dat er ook heel veel dingen al wel goed zijn gedaan en er vaak al veel is ontwikkeld. Daarop voortborduren geeft mensen vertrouwen en de geruststelling dat ze niet alles fout hebben gedaan, niet voor niets zo hard hebben gewerkt en dat het logisch is om via een project een volgende stap te zetten. Verder maak ik afspraken met mensen over de wijze waarop we elkaar feedback geven. Elkaar kunnen aanspreken op het juiste gedrag of elkaar stimuleren nieuw gedrag in te zetten omdat procedures en dus patronen gewijzigd zijn, is essentieel om de verbetering ingevoerd te krijgen en te laten beklijven.

Wat trekt je in het onderwijs?

Net als in de zorg- en welzijnsector kom ik in het onderwijs mensen tegen met een passie. In de zorg willen mensen de ander helpen. In het onderwijs hebben leerkrachten de drive om de ander iets te willen leren. Ik hou van werken met mensen die een passie en een drive hebben. Dat maakt het samen optrekken heel veel leuker. En verbeteren is en mag ook vooral leuk zijn!

Wanneer ben je trots?

Als ik ervaar dat mensen hun passie hervinden, weer oppoetsen, nieuwe moed en energie vinden om er toch weer voor te gaan. Dat vind ik prachtig om te zien, en dan is voor mij een belangrijke doelstelling in een traject al gehaald: mensen (opnieuw) aanvonken, naast het vele afvinken dat we nu eenmaal ook moeten doen.

Wat deed je eerder?

Na mijn opleiding tot werktuigbouwkundig ingenieur heb ik voor Daf gewerkt. Daar heb ik geleerd hoe je processen verbetert en ben ik in aanraking gekomen met methodieken hiervoor. Daarna ben ik overgestapt naar de gezondheidzorg, want ik wilde graag iets doen voor de zieken en zwakkeren in onze samenleving. In de zorg was ik harder nodig dan in de industrie.

Na tien jaar in diverse ziekenhuizen te hebben bijgedragen aan verbeterprogramma’s ben ik in 2013 samen met mijn collega Jessica van der Velden overgestapt naar UNC Plus Delta, om meer dan één zorginstelling per keer te kunnen ondersteunen bij het verbeteren van hun zorgprocessen en om mezelf te blijven ontwikkelen. De combinatie van zorg, welzijn en onderwijs is voor mij een mooie uitdaging waar ik graag mijn tijd aan wil besteden.

  • Kijk voor een uitgebreider profiel op LinkedIn
  • Neem direct contact op met John via mail of telefoonnummer 020 345 30 15

Cached on Mon 20/11 10:46

© 2017  UNC Plus Delta. All rights reserved.