Referentie van het Nova College

 

“Wij zijn zeer te spreken over de aanpak van UNC Plus Delta waarbij het eigenaarschap van de verbeteringen vooral bij de opleidingsteams komt te liggen”

Na het vervolgonderzoek in 2014 van de Onderwijsinspectie naar aanleiding van de staat van de instelling zijn er bij het NOVA College geen tekortkomingen meer geconstateerd en is de kwaliteitsborging op alle niveaus op orde. Kortom wij zijn een “groen” ROC.

Nova College

De inzet van de MBObeter trajecten heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan dit resultaat. UNC Plus Delta heeft een buitengewoon goede rol gespeeld in dit proces.

Wij zijn zeer te spreken over de aanpak van UNC Plus Delta waarbij het eigenaarschap van de verbeteringen vooral bij de opleidingsteams komt te liggen en er gewerkt wordt met het idee van continu verbeteren. Daarnaast zijn onze kwaliteitsadviseurs ook meegenomen in de trajecten in de vorm van het “train de trainer” concept. Dit betekent dat wij de opgedane kennis en vaardigheden nu ook bij andere teams gaan inzetten waar verbeteringen noodzakelijk zijn.

Een citaat van cursisten waar UNC Plus Delta een verbeterproject begeleid heeft spreekt boekdelen : “Het is een verschil van dag en nacht als ik kijk hoe het onderwijs nu georganiseerd is en op welke wijze wij begeleid worden”

Cached on Mon 20/11 10:45

© 2017  UNC Plus Delta. All rights reserved.